Interreg

#aplikacja-online

Europejska Współpraca Terytorialna to odrębny cel w unijnej polityce spójności na lata 2014-2020 służący wsparciu i uzupełnieniu inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W ramach tego działania eksperci Eura7 przygotowali aplikację wspomagającą realizację Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020 wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Serwis został przygotowany w sposób umożliwiający łatwe i kompleksowe rozliczenie złożonych wniosków oraz obsługę zarówno strony ministerialnej, jak i beneficjentów, do których należą m.in organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia, jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki naukowe. To pozwala na całkowite rozliczenie środków w ramach budżetu, a te wynoszą 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aplikacja on-line powstawała w konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Eura7 przez cały czas trwania programu nadzoruje procesy przebiegające w ramach serwisu oraz rozwija dedykowany system CMSmanager.

Opinia klienta

Agencji Eura7 powierzyliśmy stworzenie bardzo rozbudowanego systemu do składania wniosków o dofinansowanie i rozliczania mikroprojektów. Przez okres budowy całego środowiska, agencja wykazywała się cały czas elastycznością i wysokimi kompetencjami.
W efekcie czego już kolejny rok z rzędu powierzamy agencji szeroką opiekę nad tym systemem.
Marcin FilipDyrektor Biura Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Webinar lojalnościowy
x

Zapisz się na biuletyn redaktora naczelnego Łukasza Wołka.

Bezpłatne porady i nowości marketingowe oraz newsy z Abanana i Eura7 na Twojej skrzynce e-mail już za 5 minut!

Dodaj Twój
adres email
Potwierdź
subskrypcję
Otrzymaj najnowszy
zestaw porad
Pole “imię” nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcesz, żebyśmy zwracali się do Ciebie po imieniu, podaj nam je :)

Dziękuję za zapisanie się do mojego biuletynu.

Otwórz teraz swoją skrzynkę mailową, potwierdź zgody i aktywację. Sprawdź proszę, czy mail ode mnie nie wpadł do spamu albo do ofert.

Łukasz Wołek
Łukasz Wołek
CEO