Kontakt

Chcesz z nami współpracować?

Eura7 Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

os. 2 Pułku Lotniczego 47A
31-870 Kraków
12 292 39 39

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365066, NIP 6762429093 (ew. 676-24-29-093), REGON: 121342416. Kapitał zakładowy: 20.000 PLN w całości opłacony.