Słownik

Wymagania Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)

Wymagania, które musi spełnić spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotyczą m.in. strony internetowej podmiotu, ta bowiem musi zawierać informacje, do których zobowiązani są emitenci, tj. przekazywane do publicznej wiadomości raporty bieżące oraz okresowe (raporty finansowe: kwartalne, półroczne i roczne) wraz z pakietem informacji dla inwestorów w postaci wykresów i notowań giełdowych. Szczegółowe wymagania dostępne są na stronach gpw.pl.

Aby uzyskać wycenę, napisz do nas!

Łukasz Wołek
Łukasz Wołek
Zapytania ofertowe
Webinar lojalnościowy
x